Vår ambition på Birina har alltid varit att jobba nära våra kunder genom konsultation och hög servicenivå.

För att ta detta ytterliggare ett steg väljer vi nu att erbjuda våra kunder Birina Online som är ett presentationsverktyg för våra redovisningsuppdrag.

Tjänsten är ett onlineverktyg vilket gör att vi alltid kan accessa era bokföringssiffror.

Syftet med denna tjänst är:

– Öka förståelsen för ert företags ekonomi
– Öka kommunikationen mellan er och oss
– Skapa tillgänglighet till er ekonomi dygnet runt
– Skapa tillgänglighet till era administrativa dokument
– Ge er bättre möjlighet att ta rätt beslut