Medarberare

Birgitta Selling

Auktoriserad Redovisningskonsult
Direkt: 08-410 138 15
Mobile: 0709-98 06 95
E-post: birgitta@birina.se

 

 


Carina Larsson

Auktoriserad Redovisningskonsult
Driekt: 08-410 138 11
Mobile: 0709-98 06 91
E-post: carina@birina.se

 

 

Anne Kordelius

Auktoriserad Redovisningskonsult
Direkt: 08-410 138 13
Mobile: 0709-98 06 93
E-post: anne.kordelius@birina.se

 

 

 

Anna Sipilä

Redovisningskonsult
Direkt: 08-410 138 12
Mobile: 0709-98 06 92
E-post: anna.sipila@birina.se

 

 

Karin Henriksson

Redovisningskonsult
Direkt: 08-410 138 10
Mobile: 0709-98 06 90
E-post: karin.henriksson@birina.se